ריבית לפי סוג הלואה

אפקט ריבית דה ריבית עובד בשני אירועים, כשאנו חוסכים כסף וכשאנו מלווים כסף.
ישנה חברות, שמנהלות לנו את קרנות ההשתלמות, שמציעות לנו הלוואות בהלוואת בלון, הלוואת גרייס או בהלוואה לפי נוסחת שפיצר.
החזר הלוואה לפי שפיצר
שיטת החישוב לפי לוח שפיצר נקרא על שם המתמטיקאי האוסטרי סימון שפיצר: לפי שיטת הלוואה זו, התשלום מדי חודש בחודשו, הוא קבוע, כשהתשלום מתחלק בין תשלום הריבית לתשלום חלק מסכום ההלוואה.
כשבתחילת ההלוואה, החלק הגדול בסכום הכסף שנשלם, יהיה התשלום של הריבית על ההלוואה והחלק הקטן יהיה מהקרן של ההלוואה וככול שתעבור התקופה, של תשלום ההלוואה, החלק של הקרן יגדל והחלק ששל הריבית יקטן…

לוח סילוקין להלוואה מסוג “הלוואת שפיצר”
הלוואה בריבית דריבית פירושה, שהריבית שנצברת נשארת בחשבון ההלוואה.
בשנים הבאות של ההלוואה נצברת ריבית גם על סכום ההלוואה וגם על הריבית שנצברה.