מסמכים הדרושים לקבלת הלוואה

לצורך קבלת הלוואה, צריך להציג מסמכים, בייחוד נכון הדבר כשאנו מחפשים הלוואות פרטיות.
לחברה שמעניקה ללווה אשראי חוץ בנקאי, או הלוואה לכול מטרה, אין דרך אחרת לקבל החלטה לגבי מתן הלוואה זולת הצגת מסמכים רשמיים ממוסדות מוכרים.
המסמכים נועדו כדי לסייע לחברה להבין אם יש ביכולתו של הלווה לעמוד בתנאי ההלוואה לאורך תקופה ארוכה.

דפי עובר ושב מחשבון הבנק.

הדרישה היא, המצאת דפי תנועות עובר ושב מחשבון הבנק של הלווה לאורך תקופה של שלושת החודשים האחרונים.
ההתנהלות בחשבון הבנק משתקפת דרך דפי העובר ושב.
התנהלות לקוח בחשבון הבנק שלו, יכול לשקף היטב את המצב בו הוא נמצא: ניתן לדעת על ההכנסות שלו, על ההוצאות שלו: כמה הלוואות לקח, מהיכן ובאילו
ההלוואה, שאותה נאלץ להשיב לאורך תקופה, בתשלומים לחברת ההלוואות, תתווסף ריבית, שהיא ההוצאה העודפת של הלקוח, על הכסף שלווה.
לכן אם הלקוח כבר עכשיו אינו עומד בהחזר ההוצאות שלו, למה שחברת הלוואות, תרצה להוסיף לו הוצאה נוספת, כשברור כבר עתה כי לא יוכל לעמוד בה.
מקובל ע”י מרבית חברות האשראי, כי היקף ההחזרים של ההלוואות, לגופים פיננסים, לא צריך להיות גבוהה יותר משליש מההכנסות של הלקוח ולכן ברגע שהם עולים על שליש מההכנסות של הלקוח, מרבית חברות האשראי שמעניקות הלוואות, יסרבו לבקשתו להלוואה נוספת.
חשוב שדפי העובר ושב יהיו עם הלוגו של הבנק עליהם וזאת על מנת למנוע אפשרות לזייף אותם.
חלק מאתרי הבנקים והאפליקציות שלהם מאפשרים ללקוחות הבנקים, להוריד או לשלוח פירוט של תנועות עובר ושב לפי דרישת הלקוח.
הבעיה שחלק מהדוחות מופיעים ללא הלוגו של הבנק וזה יכול להוות בעיה , היות וכיום כול אחד יכול לזייף דוחות כאלו בטבלת EXEL שברשותו ולמחוק ושפץ את הדוחות כך שיתאימו לדרישת החברה שמעניקה את ההלוואות ומשום כך יש דרישה לדוחות שעל גבם יופיע הלוגו של הבנק.
העובדה שבתנועות העובר ושב מופיעים הכנסות- אינן מספיקות, שכן ניתן בקלות להציג מיצג שווא ע”י העברת כספים מחשבון אחד למשנהו או בהעברת כספים מחבר לחשבון הבנק והשבתם, רק כדי להציג מיצג של מחזורים גבוהים וקבועים.
לכן הבנקים וחברות האשראי החוץ בנקאיות, מוכנות להכיר בהכנסה רק אם יש תיעוד ממוסמך בגינן.
אם הלקוח שכיר, הוא יציג בפני חברת ההלוואות או הבנקים, תלושי שכר ואם הלקוח בעל עסק, יביא מרואה החשבון שלו, את הדו”ח השנתי שלו שיצביע על היקף הכנסותיו בשנה הקודמת ועל היכולת שלו לשלם את ההלוואה.

תלושי שכר.

כדי לקבל הלוואה, חברת ההלוואות דורשת מהלקוח שמבקש להלוות ממנה, תלושי שכר משלושת החודשים האחרונים שלו, שיעידו על כושר השתכרותו.
בתלוש השכר רשומים שלל נתונים שיכולים להעיד על מצבו: נקודות זיכוי, שמופיעות בתלוש השכר, יכולות להראות אם הלקוח נשוי עם ילדים.
כמה הוא מרוויח וכמה נכנס לבנק מידי חודש וכמובן לאיזה חשבון בנק.
חשוב שהסכום שמופיע בתלוש, יהיה תואם לסכום שמופיעה בחשבון הבנק שלו וכמובן חשוב שעל גבי התלוש יופיע פרטי העסק בו הוא מועסק ומספר ההתאגדות של החברה או של העוסק המורשה, של בעל העסק, שכן אחרת, ניתן יהיה לחשוב לכאורה, שהתלושים זויפו בעזרת מדפסת.
כמובן שהכנסה נמוכה של הלקוח, שמועסק בפחות ממשרה מלאה יכולה להעיד על כושר השתכרות נמוך ועל חוסר יכולתו לעמוד בהתחייבות להחזר ההלוואה.

דו”ח שנתי.

עוסק זעיר, או עוסק מורשה, לא יכול להציג תלושי שכר, משום שהוא אינו שכיר ולכן כדי להוכיח שההפקדות שלו בחשבון הבנק, הם הכנסות ולא רק גלגול של כספים מחשבון אחד לחשבון אחר, או כול צורה אחרת של מיצג שווא, הוא צריך להציג אסמכתאות מטעם רו”ח שהוא הגוף האמון על חברות האשראי והבנקים, כדי לייצג את בעל העסק.
מקובל להציג דוחות שנתיים מהשנה שעברה, שמעידים על ההכנסות למרות שמרבית הגופים דורשים גם מכתב בחתימת ידו של רו”ח, לגבי הערכות להיקף ההכנסה המשוערת של בעל העסק לשנה הנוכחית, מתחילת השנה ועד למועד הגשת הבקשה להלוואה, שיכול להעיד על יכולתו לעמוד בהחזרי התשלומים בגין ההלוואה.

צילום של צ’ק.

הבקשה לצ’ק ולמי שלא משתמש בצ’קים, אישור לבעלות על חשבון הבנק שברשותו, שאותו ניתן לדרוש מפקיד הבנק, או לחלופין להוריד מאתר הבנק, נועד בהתאם לדרישת החוק להלבנת הון, להבטיח שסכום הכסף של ההלוואה יועבר לחשבונו של הלווה ולא לחשבון אחר שלא בבעלותו של מקבל ההלוואה.
את צילום הצ’ק ניתן לשלוח עם הכיתוב “צ’ק מבוטל’ או כול וריאציה דומה, למי שחושש מתרגיל הונאה.
על גבי הצ’ק או האישור לניהול חשבון הבנק, חשוב שיופיעו פרטי חשבון הבנק, שמות בעלי החשבון עם מספר תעודת הזהות של בעל חשבון הבנק וכמובן עם הלוגו של הבנק, מוטבע עליו.

הוראת קבע.

מרבית ההלוואות, הם הלוואות בהוראת קבע, כלומר הלוואה שמשולמת בהרשאה שמוקמת בחשבון הבנק של לקוח.
חברת הלוואות, תעדיף שהתשלום ישולם בהוראת קבע על פני כול צורת תשלום אחר כמו תשלום בצ’קים, בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית .
לחברת ההלוואות, יש את הביטחון שהתשלומים בגין ההלוואה שנלקחה, תשולם בהוראת קבע, עם מינימום תקלות.
כרטיסי אשראי, מטבעם הם בעלי תוקף ולאחר מכן צריך לחדשם ויש להם מסגרת אשראי וכשהמסגרת מתמלאת יש קשיים לשלם תשלומים נוספים.
מסיבה זו, הלוואה בהוראת קבע עדיפה על כול צורת תשלום אחרת ובמיוחד מועדפת ע”י המוסדיים.
מרבית המוסדיים, שנותנים את ההלוואה, כמו חברות הביטוח או בתי ההשקעות, חשוב שההרשאה תשולם מהחשבון של הלווה שאליו מועבר הכסף.

 

דוגמאות להרשאות

את ההרשאה ניתן כיום להקים דרך אתר האינטרנט של הבנק.
לכול חברה שאפשר לשלם לה דרך הרשאה בחשבון הבנק, יש מספר “קוד מוסד”
כיום אין צורך בטופס של החברה, צריך רק את “מספר קוד המוסד” והפקידה בבנק כבר תקים עבורכם את ההרשאה בחשבון הבנק.
המוסדיים יבדקו את ההרשאה בטרם יועבר הכסף לחשבון הלווה.
המוסדיים מעוניינים הרשאה תהיה ללא כול הגבלה כול שהיא, של סכום או תאריך, שזו אופציה שעומדת בפני מקים ההרשאה.
“הרשאה”, כשמה כן היא, הלקוח מורה לחברה להשתמש בחשבון הבנק שלו ולכן ניתנה האפשרות ליצור הגבלות בסכומים ובתאריכים.

חשוב שהוראת הקבע תהיה מאושרת ע”י הבנק עם “טופס אישור” להקמת ההרשאה ולא “טופס בקשה” להקמת הרשאה.
לחלופין, היות שחלק מהבנקים אין טופס אחר, ניתן שהטופס יהיה “טופס בקשה” להקמת ההרשאה, בתנאי שיש חותמת של הבנק על טופס הבקשה.