החזר הלוואה גרייס בלון

בהלוואות זו, משולמת מדי חודש הריבית בלבד, או בצורה אחרת שלה, הריבית נלקחת מראש לכול התקופה של הגרייס ובסוף התקופה הלקוח ממשיך לשלם את ההלוואה לפי לוח שפיצר, או ישנה אפשרות נוספת, שלפיה הלקוח יבקש גרייס לכול תקופת ההלוואה, כמו במקרה של הלוואה מקרן ההשתלמות.
לכול אורך התקופה של הלוואת הגרייס, הלקוח ישלם רק את הריבית בעבור ההלוואה ובסוף תקופת ההלוואה, הקרן של ההלוואה תשולם בתשלום בודד.
סך כול התשלום שהלקוח ישלם בגין ההלוואה, במקרה של הלוואה מסוג גרייס, יהיה גבוה יותר מאשר לו היה לוקח את ההלוואה בתשלומים לאורך תקופת החזר לפי שיטת שפיצר, כיוון שבמקרה זה מחושבת הריבית החודשית על הסכום המלא שנלקחה כהלוואה, ולא רק על הסכום שנותר לתשלום.
לעיתים, מתבלבלים בין המושג ” הלוואת גרייס” להלוואות בלון .
הלוואת גרייס, פירושה תשלום הריבית על ההלוואה לאורך תקופה, מדי חודש בחודשו, ללא תשלום של הקרן על ההלוואה.
בהלוואה מסוג “הלוואת בלון”, הלוואה והריבית משולמים בסוף התקופה ולאורך כול תקופת ההלוואה לא נשלם כלום.
הלוואה מסוג הלוואת בלון, ניתנת ע”י חלק מחברות ההלוואה, על חשבון קרנות ההשתלמות שאנו מנהלים אצלם.
זו הלוואה מאוד יקרה והתשלום בסוף תקופת ההלוואה תקווז מול סכום הכסף שנפדה מקרן ההשתלמות.
לדוגמא:
אם לוויתם על חשבון קרן ההשתלמות שלכם 10,000 שקלים בהלוואת בלון ובריבית של 1.25% לשנה, כאשר הריבית מצטברת כל שנה.
בעוד 4 שנים תשלמו 10,509 שקלים.